Titel Sponsors


Onze concerten van 2019 werden mede mogelijk gemaakt door:


Voor de medewerking van de hiervoor genoemde instanties zijn wij zeer dankbaar. Zonder die medewerking zouden wij de concerten niet hebben kunnen geven.

Het organiseren van concerten met deelname van solisten en orkestrale ondersteuning en begeleiding kost veel geld. Naast de inbreng van koorleden, blijft het noodzakelijk financiŽle ondersteuning te verwerven via fondsen, sponsors en donateurs.
De tegenprestatie van Kamerkoor Capella Rotterdam omvat de vermelding van de naam van de gever in de programmabladen en een link naar zijn/haar website.
Voorts worden aantrekkelijke kortingen op de toegangskaarten voor onze concerten gegeven. Hebt u belangstelling? Wij zullen het zeer op prijs stellen als u
contact met ons opneemt.