Titel Koorlidmaatschap

Lidmaatschapscriteria.

U kunt zich aanmelden per e-mail, of door middel van een aanmeldingsformulier, dat u hier kunt downloaden.

Een nieuw koorlid kan eerst 2 keer vrijblijvend meedoen. Vervolgens kan hij of zij voor de duur van maximaal 2 maanden betalend aspirant-koorlid worden. Hierna beslist de dirigent, mede nadat zij het adspirant-lid een stemtest heeft afgenomen, of hij of zij kan toetreden als permanent lid.

De contributie voor het lidmaatschap bedraagt 75,-- per kwartaal of 300,-- per jaar.
In beide gevallen dient de contributie vooraf betaald te worden.
De kosten van studiedagen en huisrepetities zijn erbij inbegrepen.
De contributies en betalingen voor koorpartituren kunnen worden overgemaakt bankrekeningnummer NL28 INGB 0004 2065 03, t.n.v. Capella Rotterdam.

Koorrepetities vinden wekelijks plaats van 20.00 tot 22.00 uur in wijkgebouw Romeynshof, Stresemannplaats 8 in Rotterdam Ommoord, metrostation Romeynshof, te bereiken met metrolijn A.
Vlak voor een concert kunnen er meer repetities zijn.

Het bestuur bestelt de benodigde partituren. Koorpartituren zijn voor rekening van het koorlid.

Afwezigheid bij een koorrepetitie dient bijtijds te worden doorgegeven en uitsluitend bij de dirigent (per telefoon 010-4650304; mobiel 06 53 653341 of per  per e-mail ). Wanneer een koorlid naar het oordeel van de dirigent te vaak verzuimt een repetitie bij te wonen, kan het koorlid worden uitgesloten van deelname aan een concert (bijvoorbeeld als een koorlid achterraakt en het koor daardoor opgehouden wordt).

Het koorlid verplicht zich met regelmaat (afhankelijk van eigen kunnen) thuis de muziek/partij in te studeren. Hij/zij hanteert daarbij het repetitieschema. Van een koorlid wordt verwacht dat hij/zij meedoet aan de concerten en zich houdt aan het concertprotocol.

Het lidmaatschap wordt in principe aangegaan voor onbepaalde tijd. Het is niet mogelijk op te zeggen in de 3 maanden voorafgaande aan een concert. Het bestuur heeft het recht een koorlid te verzoeken het koor te verlaten, als daar een gegronde reden voor is.