Titel Koor

Capella Rotterdam werd in 2001 opgericht door Alied Oosterhoff, die sindsdien tot 2018 tevens onze dirigent was. De activiteiten startten in 2002 en resluteerden in ons eerste concert op 9 november 2002. Op 25 november 2017 vierden we ons 15-jarig bestaan in de Prinskerk in Rotterdam Blijdorp met een zeer geslaagde uitvoering van Mozarts Requiem, zijn Exsultate Jubilate met een prachtige solo voor sopraan, en de Krönungsmesse.

Ons koor telt ca. 30 leden, allemaal geoefende amateurs. Op ons repertoire staat muziek uit alle stijlperioden: van renaissance tot modern. De meeste stukken worden vierstemmig uitgevoerd door sopranen, tenoren, alten en bassen.
Wij verwachten van elkaar een goede inzet, die tot uitdrukking komt in interessante repetities en mooie concerten.
En tot tweemaal per jaar presenteren wij een nieuw programma. Deze worden de laatste jaren gewoonlijk uitgevoerd in Rotterdamse kerkgebouwen als de Hoflkaankerk op de hoek van de Hoflaan en de Oudedijk, en de Paradijskerk aan de Nieuwe Binnenweg.

De repetities worden gehouden op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in wijkgebouw Romeynshof, Stresemannplaats 8 in Rotterdam Ommoord, metrostation Romeynshof, te bereiken met metrolijn A.
Het tempo en niveau van de repetities is hoog. Van de leden wordt daarom verwacht dat zij de muziek vooraf bestuderen. Naast de reguliere repetities op donderdagavond zijn er per programma een aantal studiezaterdagen. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze pagina Koorlidmaatschap.

Naast de vaste koorleden ruimen wij ook graag plaatsjes in voor projectleden. Meer informatie hierover kunt u vinden op onze pagina Projectleden.

Het bestuur van onze vereniging wordt op dit moment gevormd door:
Anneke Kroon, voorzitter;
Vacture functie secretaris;
Jos Troost, penningmeester;
Agaath van der Ham, algemeen bestuurslid.

Drie commissies. De muziekcommissie, de concertcommissie en de kascontrolecommissie dragen mede bij aan een goed bestuur van de vereniging.